proprii

AddToAny

Share this

     

Articole recente în blog

Psihologia transpersonală deserveşte cauza spiritualizării umane

Orice om tezaurizează un potenţial înnăscut de autovindecare, susţine dna prof. univ. dr. Anca Munteanu din Timişoara 

„Am asistat la o scenă tulburătoare, al cărui protagonist a fost un cunoscut universitar italian. Concret, prin intermediul tehnicii respiratorii holotropice, el a traversat o experienţă mistică fabuloasă. ŤAm trăit cea mai copleşitoare experienţă din viaţa mea, a spus el... Ca orice om, am avut şi eu momente când m-am îndoit de existenţa lui Dumnezeu.  Experienţa de astăzi a pus capăt definitiv oricărei îndoieliť“ 
Pas cu pas  
În vreme ce mă documentam pentru un articol despre meditaţia transcendentală, am descoperit existenţa psihologiei transpersonale (P.T.). Potrivit dr. Stanislav Grof, P.T. este o ramură a psihologiei care recunoaşte şi acceptă spiritualitatea ca pe o dimensiune importantă a sufletului omenesc şi a schemei generale a lucrurilor. De asemenea, spune acelaşi autor într-un articol publicat în ?Buletinul psihologiei transpersonale, jurnal on-line al Asociaţiei Române de Psihologie Transpersonală (A.R.P.T.), studiază şi tratează cu consideraţie întregul spectru al experienţelor umane, inclusiv diferitele niveluri şi zone ale psihismului care devin manifeste sub forma unor stări de conştiinţă modificată. ?Aici îşi au locul, de pildă, experienţele şi observaţiile specifice meditaţiei şi altor forme de practică spirituală sistematică, extazele mistice spontane, crizele psihospirituale, terapia psihedelică, hipnoza, psihoterapia experienţială şi experienţele de moarte clinică. Mai exact ? spune auto-rul -, este vorba de fenomene precum: secvenţe de moarte şi renaştere psihologică, experienţe ale lumii divine, conştiinţă cosmică, identificare mistică cu alţi oameni, cu natura şi cu întregul univers, întâlniri cu fiinţe arhetipale, vizite pe tărâmuri mitice, experienţe karmice, forme variate de percepţie extrasenzorială şi multe altele?.  
Mergând mai departe, am descoperit în staff-ul A.R.P.T. numele unei timişorence, dna prof. univ. dr. Anca Munteanu. De aici şi până la o serie de răspunsuri ample pe care mi le-a dat despre psihologia transpersonală (P.T.) nu a mai fost decât un pas. 
O orientare în plină ascensiune  
Faptul că este membră fondatoare a A.R.P.T. nu este o opţiune circumstanţială, ci, spune dna prof. univ. dr. Anca Munteanu, evocă un anume stil de a face psihologie: ?Apropierea mea de psihologia transpersonală a germinat (aşa cum se întâmplă îndeobşte), în contextul iubirilor mele cu psihanaliza. Adică, acolo mi-am exersat apetitul şi văzul pentru ceea ce este mai tainic, mai evanescent, mai problematic pe teritoriul psihismului uman?. În opinia sa, A.R.P.T. semnifică efortul de a instituţionali-za şi în România o orientare în plină ascensiune de prestanţă şi care va face o incontestabilă carieră în anii ce vin, deoarece, prin recuperarea dimensiunii spirituale, ea pledează pentru o viziune holistică asupra fiinţei umane, adică în integralitatea dimensiunilor sale (trup, psihic, spirit).  
Pro şi contra  
Mulţi psihologi nu agreează încă P.T., aceştia complăcându-se ?în cartografierea locurilor comune (în bună parte deja defrişate) şi nu îşi riscă Ťprestigiulť ştiinţific, evoluând la un trapez fără plasă, chiar dacă e vorba de un viraj paradigmatic firesc, aducător de înţelesuri şi subînţelesuri nebănuite? P.T. nu vrea să uzurpe sfera de influenţă a clasicismului psihologic şi nici să atenteze la integritatea bunurilor sale. Unicul ei deziderat este să navigheze mai departe în explorarea spaţiilor lăuntrice, încă necunoscute, întru spiritualizarea şi dezmărginirea fiinţei umane. Iată pentru ce, iubitorii împătimiţi ai psihologiei de tip cartezian, dacă nu doresc să slujească o Ťştiinţă  westernť, cum o denumea  R. Frager, trebuie să manifeste, dacă nu mai multă deschidere, măcar mai multă toleranţă faţă de psihologia transpersonală?. 
Contradicţie sau nu?  
În mod firesc, una dintre întrebările pe care le-am pus se referea la faptul dacă există sau nu vreo contradicţie între P.T. şi religie. Răspunsul a fost tranşant: ?Forând  dincolo de crusta aparenţelor şi încercând să esenţializăm lucrurile vom descoperi că, deşi religia (inclusiv cea ortodoxă) şi psihologia transpersonală evoluează pe două paliere distincte, inconfundabile, ele deservesc  (deşi fiecare cu mijloace proprii) cauza spiritualizării fiinţei umane, cristalizarea unei credinţe autentice în Dumnezeu. Cert este că, prin inducerea unei stări transpersonale, indiferent de tehnica utilizată, se poate experimenta, în context laic, o autentică trăire mistică, trăire capabilă să dizolve orice brumă de îndoială. Ideea care se distilează, în acest areal al discuţiei, este că şi persoanele evident refractare în faţa arsenalului argumentativ al bisericii pot dobândi temeiuri elocvente în acreditarea existenţei divinităţii, printr-o experienţă transpersonală. Spre validarea acestei afirmaţii, menţionez că am fost martor ocular al unor asemenea trăiri, mai ales în contextul unor ateliere de respiraţie  holotropică, o tehnică importantă din panoplia psihoterapiei transpersonale şi care a fost lansată de S. Grof (unul dintre părinţii fondatori ai mişcării). De pildă, în cadrul Simpozionului Internaţional asupra Depresiei, organizat la Roma (august 2002), sub egida Asociaţiei Europene de Psihologie Transpersonală (ETPA), am asistat la o scenă tulburătoare, al cărei protagonist a fost un cunoscut universitar italian, de profesie biolog. Concret, prin intermediul tehnicii respiratorii holotropice, el a traversat o experienţă mistică fabuloasă, pe care toţi cei prezenţi au urmărit-o cu o emoţie particulară, aproape elixirantă. Demne de consemnat sunt cuvintele pe care le-a rostit persoana în cauză, după consumarea şedinţei respective: ŤAm trăit cea mai copleşitoare experienţă din viaţa mea. Ca orice om, am avut şi eu momente când m-am îndoit de existenţa lui Dumnezeu.  Experienţa de astăzi a pus capăt definitiv oricărei îndoieli. Pentru că eu am văzutť. Sintetizând răspunsul, pot spune că între psihologia transpersonală şi religie (oricare ar fi aceasta) nu ar trebui nicicând  să apară divergenţe, ostilităţi, concurenţe întrucât, deşi ele acţionează sinergic  întru  sacralitate, nici una  nu o umbreşte pe cealaltă ci, dimpotrivă, ele se susţin reciproc?. 
Boli şi leacuri  
Care este impactul P.T. asupra concepţiei şi tratamentului bolilor psihice? ?Mişcarea P.T. a generat mutaţii de fond în multiple domenii, inclusiv în terapia maladiilor de orice fel (evident şi a celor psihice). Se acreditează virtuţile incontestabile ale unei medicini holistice care, indiferent în ce zonă s-a produs disfuncţia sau  derapajul, trebuie să se acţioneze deopotrivă asupra celor trei dimensiuni aferente umanului: trup, suflet, spirit. Obiectivul crucial al psihoterapiei transpersonale este tocmai resuscitarea spiritualităţii ce somnolează în orice fiinţă umană. Se propune inclusiv o nouă concepţie despre sănătate şi boală. Concret, sănătatea semnifică găsirea  bunei moderaţii între cele două stiluri existenţiale polare: unul orientat spre lume şi altul dirijat spre un dincolo mai înalt. Altfel spus, sănătatea înseamnă totalitate, iar subminarea acestei totalităţi conduce la apariţia bolii. De asemenea, orice maladie are un sens, care trebuie developat într-un dublu registru. Mai întâi, ea constituie un semnal de alarmă pentru individ, menit să-l atenţioneze că a sfidat cel puţin una din nevoile lui fundamentale sau că abilitatea sa de a-şi gestiona stre-sul cotidian, în general, şi situaţiile de pierdere, în particular, au suferit grave avarii. Nu mai puţin important este să încadrăm boala într-un context extins: personal, familial şi transgeneraţional (de unde şi utilitatea întocmirii unei genosociograme, pentru  succesul psihoterapiei). Psihoterapia transpersonală provoacă dislocări de optică şi în abordarea psihozelor, aceste  mari enigme din psihopatologia umană. Cert este că, multe persoane catalogate ca psihotice, de către psihiatria academică, experimentează doar o stare neobişnuită de conştiinţă care poate evoca o criză spirituală şi prefigurează un mirabil proces evolutiv. Interesantă este şi concepţia ei despre schizofrenie, adică despre acea maladie în care individul este plonjat într-o stare transpersonală, pe care  însă nu ştie să o integreze în existenţa sa cotidiană. ŤMisticii şi schizofrenii, medita Lang, se afla în acelaşi ocean , numai că misticii înoată, pe când schizofrenii se îneacăť. Referitor la vindecare, aceasta nu se poate realiza cu adevărat decât apelând la o anamneză de profunzime, adică procedând la o incursiune în trecutul subiectului respectiv. Orientarea transpersonală reclamă, din partea psihoterapeutului, o aleasă statură spirituală,  cu asanarea propriilor sale caverne interioare, ceea ce presupune ca acesta să practice zilnic meditaţia?.   
 În concluzie, susţine dna prof. univ. dr. Anca Munteanu, prin multiplele restructurări pe care le propune, ??P.T. sporeşte şansa de ameliorare şi tămăduire a maladiilor psihice, prilejuind omului contemporan inclusiv recucerirea latifundiilor pierdute ale spiritualităţii?.  
   
O organizaţie aparte  
Asociaţia Română de Psihologie Transpersonală este o organizaţie neguvernamentală care are drept scop iniţierea, promovarea, dezvoltarea şi aplicarea la un nivel extins al psihologiei transpersonale, precum şi a altor ramuri ale psihologiei sau ale unor discipline umaniste care studiază experienţele şi manifestările transpersonale.   
Nicăieri în România nu se poate vorbi, deocamdată, de o şcoală de psihologie transpersonală, chiar dacă sunt asemenea tentative şi s-au făcut câţiva paşi importanţi. La Timişoara există, totuşi, deja câteva premise promiţătoare: cursul de psihologie transpersonală, pe care îl predă dna prof. univ. Anca Munteanu de trei ani la Secţia de Psihologie  a Universităţii de Vest (cu caracter de premieră pentru învăţământul superior de stat din România), cât şi stagiul de psihologie transpersonală pe care îl frecventează la Institutul de Transpersonal din Paris.   
De asemenea, la ultimele ediţii ale Zilelor Psihologiei Timişorene au fost  prezentate şi comunicări aferente acestui domeniu. De pildă, la a XI-a ediţie (noiembrie 2003) s-au  înscris în plen două lucrări: ?Conştiinţa primordială - cel mai adânc strat al spiritului uman? (autori: Ioan Mânzat şi Maria Tanase) şi ?Pledoarie  pentru o nouă arhitectură a conştiinţei? (autor: Anca Munteanu). Au fost susţinute şi conferinţe pe această temă, precum cea a prof. univ. dr. Ioan Mânzat din Bucureşti (preşedintele A.R.P.T.).  
Pentru filiala din Timişoara a A.R.P.T., în acest an, două evenimente au o rezonanţă particulară, spune dna prof. univ. dr. Anca Munteanu. Astfel, în prima parte a lunii mai, Laura Boggio Gilot de la Roma, preşedinta Asociaţiei Europene de Psihologie Transpersonală (E.T.P.A.) şi a Asociaţiei Italiene de Psihologie Transpersonală (A.I.P.T.), va susţine, timp de o săptămână, un stagiu intensiv de iniţiere în psihologia şi psihoterapia integrală a lui Ken Wilber. Mai apoi, între 2-5 septembrie se va organiza la Timişoara întâlnirea anuală a E.T.P.A. sub forma unui simpozion internaţional cu tema: ?Iubirea, între triumf şi patologie?. Vor fi prezente nume sonore ale psihologiei  transpersonale europene, preşedinţi ai asociaţiilor naţionale de resort din Italia, Franţa, Spania, Portugalia, Germania şi România.  
   
O viaţă  
 Dna prof. univ. dr. Anca Munteanu a absolvit în 1971, ca şefă de promoţie, Facultatea de Istorie-Filosofie, secţia filosofie, specialitatea filosofie (psihologie-pegagogie) din cadrul Universităţii ?Al. I. Cuza? din Iaşi. Este profesoară la Facultatea de Sociologie şi Psihologie, catedra de psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, unde, de câteva săptămâni, ocupă şi funcţia de decan. Este autor şi coautor al volumelor: ?Cunoaşterea elevului? (1978), ?Prolegomene la ştiinţa educaţiei? (1992), ?Incursiuni în creatologie? (1994), ?Co-pilăria - fundament al personalităţii? (1997), ?Stadiile dezvoltării infantile? (1997), ?Un început care se numeşte Freud?, ?Neopsihanaliza? (1998), ?Psihologia copilului şi a adolescentului? (1998), ?Psihologia astăzi? (vol. I, II, III, 2000, 2001, 2003), ?Experienţa Atlantis ? din jurnalul unui grup creativ? (2001), ?Terapia psihanalitică freudiană? (2002), ?Psihologia vârstelor adulte şi ale senectuţii? (2004). A publicat 90 de studii şi articole în volume şi reviste de specialitate. A realizat un stagiu de formare în psihoterapie experenţială de grup, la Societatea de Psihoterapie Experenţială Română din Bucureşti, precum şi un stagiu de formare în psihologie şi psihoterapie transpersonală, la Institutul de Psihologie Transpersonală din Paris, organizat sub egida Asociaţiei Franceze de Transpersonal. Este iniţiatoarea Zilelor Psihologiei Timişorene (1992), sub genericul cărora a organizat 11 simpozioane naţionale de prestigiu. Este fondator şi mentor al grupului creativ ?Atlantis?, vicepreşedinta Asociaţiei Psihologilor din România, membră fondatoare şi vicepreşedinta Asociaţiei Române de Psihologie Transpersonală şi preşedinta filialei din Timişoara. De asemenea, este membră activă în consiliul de conducere al Asociaţiei Europe-ne de Psihologie Transpersonală, membră a Asociaţiei Europene de Psihologia Sănătăţii, membră în consiliul executiv al Fundaţiei Internaţionale ?Ştefan Lupaşcu? pentru Ştiinţă şi Cultură, membră fondatoare  şi preşedinta Femeilor cu Diplomă Universitară din România şi membră în consiliul naţional de conducere al organizaţiei respective.   
 Cursurile predate sunt: psihologia vârstelor, psihologia creativităţii, fundamentele psihanalizei, psihologia transpersonală şi performantică şi creatoterapie (în cadrul programului studiilor aprofundate de psihologie clinică şi psihopatologie).  
   
AGENDA nr. 14/3 aprilie 2004
Your rating: None Average: 5.5 (2 votes)

talmaciri

Visitors

  • Total Visitors: 1139834
  • Unique Visitors: 24916
  • Since: Vin, 06/26/2020 - 13:05

Vizitatori din data de 8 mai 2014

Flag Counter

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.