proprii

AddToAny

Share this

     

Articole recente în blog

Inventatorii, aceşti bogaţi săraci ai României

Precursori   
„Inventatorii români au dat omenirii invenţii care sunt folosite în toate ţările lumii, de nenumăraţi oameni - ŤCondeiul por-tăreţť (tocul rezervor/stiloul) - Petrache Poenaru; ŤInsulinať - N. Paulescu - substanţa vitală, care a salvat, până acum, mai mulţi oameni decât victimele celor două războaie mondiale; ŤAvionul cu reacţieť - H. Coandă ş.a." afirma, în 1999, acad. Radu P. Voinea. Evident, lista invenţiilor este uriaşă, contribuţia românilor revoluţionând multe segmente tehnico-ştiinţifice: sonicitatea, aviaţia, telefonia multiplă, unele medicamente (insulina, benzindrina, gerovitalul, aslavitalul, boicilul) sau esenţiale, precum bacteriologia, endocrinologia, extracţia şi rafinarea petrolului, introducerea betonului armat în construcţii, chimia coloizilor, puterea electrică deformantă, chimia organică etc.  
„Eureka"  
Recent, la Salonul Mondial al Inovaţiilor, Cercetării şi Noilor Tehnologii ?Eureka" de la Bruxelles, românii, participanţi pentru a zecea oară, au câştigat 129 de medalii, din care 68 de aur, 45 de argint şi 16 de bronz. Cea mai mare distincţie a Salonului a fost câştigată de lucrarea ?Compoziţie bioartificială fibroasă şi minerală pentru implante" şi aparţine fraţilor Radu şi Cătălin Iordăchel şi mamei lor, Maria Caloianu. La acelaşi Salon, timişoreanul Ioan Davidoni a obţinut o medalie de aur pentru ?Platformă ecologică de recuperare a lichidelor poluante de pe suprafaţa apei", dar şi o medalie de argint pentru ?Pantofii vibratori" (pantofi obişnuiţi, în talpa cărora se instalează un microvibrator şi care alungă stresul).  
O.S.I.M.   
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - O.S.I.M. - a luat fiinţă în anul 1906, fiind în prezent un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale. O.S.I.M. înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberând titluri de protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României. De asemenea, administrează, conservă şi dezvoltă colecţia naţională de brevete (peste 20 de milioane de documente). Sediul O.S.I.M. se află în Bucureşti, str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, cod 70018 (telefon 01-3151966).  
Primul contact  
Pentru o documentare urgentă, cei interesaţi pot face cunoştinţă cu O.S.I.M. prin intermediul Internetului. Adresa este www.osim.ro (e-mail: office@osim.ro). Site-ul face trimitere şi la un motor de căutare prin care se poate ?scotoci" în peste 30 de milioane de brevete. Totodată, vă înştiinţează că există şi o listă de discuţii în domeniul proprietăţii industriale, dar vă invită să consultaţi şi buletinele oficiale de proprietate industrială: Secţiunea Invenţii; Secţiunea Mărci; Secţiunea Desene şi modele industriale; Secţiunea Cereri şi brevete de invenţie europene cu efecte extinse conform prevederilor Legii nr. 32/1997, precum şi ?Revista Română de Proprietate Industrială". Partea atractivă a site-ului este, evident, cea dedicată inventatorilor români, printre ei aflându-se şi Traian Vuia.   
C.R.P.P.P.I.T.  
Centrul Regional pentru Promovarea Protecţiei Proprietăţii Industriale Timiş a fost înfiinţat ca urmare a semnării, la 25 ianuarie 2001, a Con-  
venţiei de colaborare între O.S.I.M. şi C.C.I.A.T., scopul său fiind acela de creare a unui cadru instituţionalizat pentru o mai bună organizare şi funcţionare pe plan local şi regional a activităţii din domeniul protecţiei proprietăţi industriale. Principalul serviciu oferit este acela de consultanţă pentru redactarea cererilor tip şi întocmirea documentaţiei necesare la O.S.I.M. pentru brevete de invenţii, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale. Sediul se află în Timişoara, str. S. Bărnuţiu nr. 62, (tel. 197136).  
   
Club  
De 18 ani, la Timişoara activează Clubul de inventică, singular în ţară, întâlnirile membrilor săi desfăşurându-se în fiecare zi de luni, de la ora 16, la Casa Universitarilor din Bd. M. Eminescu. Aici, inventatorii sau potenţialii inventatori pun la cale schimbarea în mai bine a lumii, comentează lipsa acută a sponsorilor şi indiferenţa păgubitoare a băncilor şi, mai ales, legislaţia vitregă pentru ei (îndeosebi controversatul articol 68 din Legea nr. 64/1991, care a fost abrogat).   
   
Consilieri în domeniu  
La întâlnirile Clubului de inventică participă şi consilieri în domeniul proprietăţii industriale, ei înşişi inventatori. În Timiş există patru persoane autorizate şi anume: Liliana Alan (membru al Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietăţi Industriale din România - C.N.C.P.I.R.), Gabriela Ceciu (membru în consiliul de conducere al C.N.C.P.I.R.  şi al comisiei de relaţii interne şi internaţionale din cadrul C.N.C.P.I.R.), Constantin Ghiţă (vicepreşedinte A.I.P.P. Zürich - Grupul Român, membru corespondent I.F.I.A. - Geneva, vicepreşedinte A.C.P.I.P.L: din România, membru al Licensing Executives So-ciety U.S.A. & Canada, membru al C.N.C.P.I.R.), Ioan Şovar (membru al C.N.C.P.I.R.). La solicitarea lor, la sediul din Piaţa Victoriei nr. 3 al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara se va organiza pentru 26 noiembrie, de la ora 10, o dezbatere pe seama concurenţei neloiale.  
   
Perpetuum mobile  
Iată ce-i răspunde O.S.I.M. d-lui A.Ş. din Timişoara, la o solicitare de brevet: ?Referitor la motoarele care dau energie fără a consuma combustibil, denumite perpetuum mobile, fizicienii au demonstrat teoretic că realizarea lor este practic imposibilă, deoarece contrazic legile generale ale fizicii". Subiectul cererii a fost  ?un motor gravitaţional cu apă rece pentru un apartament sau o casă ţărănească? care funcţionează non stop cu aceeaşi cantitate de apă, în sistem circuit închis, pe timp de un an". Dl A.Ş., însă, este decis să-şi redenumească ideea, pentru a trece cumva de cerberii de la O.S.I.M., convins fiind că nu e vorba, totuşi, de un perpetuum mobile şi că, nu-i aşa, ?curentul e scump şi pentru săraci un asemenea generator este grozav: nu mai plăteşti nici curent, nici căldură, nici gaz, ci doar apa rece." De altfel, acum lucrează la o a doua variantă a machetei, mai ieftină, care va funcţiona, ne-a asigurat, într-o lună-două. Fiind pensionar, nu poate realiza singur toate piesele şi are nevoie de sponsori. ?Eu fac piesa, să mă conving. Nu sunt proiectant. E o muncă grea să faci ceva ce nu există. Toţi sunt curioşi cum este acest procedeu". Care e principiul de funcţionare?, l-am întrebat. ?Foloseşte forţa apei reci care circulă în circuit închis. Pierderile sunt doar prin evaporare. Iarna se introduce antigel, să nu îngheţe", mi-a răspuns. În fine, m-a asigurat că ?piesa de bază funcţionează".  Nici dl P.R., tot din Timişoara, nu se lasă. Domnia sa doreşte să revoluţioneze termocentralele pentru curent electric. Nu dispune de nici o machetă sau model, ci doar de o descriere pentru funcţionarea de principiu. Susţine că dacă s-ar aplica ideile sale, randamentul actualelor termocentrale s-ar mări cu 70%, aceasta prin recuperarea şi refolosirea a 80% din producţia de căldură, prin schimbarea sistemului de alimentare, prin încălzirea prealabilă a cărbunilor de pe banda transportoare cu aburi şi prin trimiterea de apă în turbină în loc de aburi. Dl P.R. are însă şi două întrebări la adresa O.S.I.M.: de ce nu răspunde la solicitările de brevete de invenţie şi de ce trebuie plătite contestaţiile?  
   
AGENDA nr. 47/24 noiembrie 2001

No votes yet

talmaciri

Visitors

  • Total Visitors: 1139834
  • Unique Visitors: 24916
  • Since: Vin, 06/26/2020 - 13:05

Vizitatori din data de 8 mai 2014

Flag Counter

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.