proprii

AddToAny

Share this

     

Articole recente în blog

Incursiune în trecut cu „Monitorul municipiului Timişoara“

Publicaţia Primăriei este, pentru cei mai mult sau mai puţin interesaţi de istoria oraşului, o adevărată maşină a timpului 

Zice-se că nu e nimic nou sub soare. Problemele unui oraş de talia Timişoarei au rămas cam aceleaşi de-a lungul timpului. Publicaţiile aduc în prim-plan, şi în 1931, şi în 2003, ofuri similare: surse aducătoare de bani la bugetul local; acoperirea pierderilor din reţeaua de apă potabilă; circulaţia tramvaielor etc. Nu lipsesc nici inaugurările festive şi soboarele de preoţi care să sfinţească noile obiective publice.   
   
O publicaţie ieftină  
Întâmplător, am dat peste o colecţie din ?Monitorul municipiului Timişoara? din 1931, care aparţine unui mare iubitor al oraşului de pe Bega, dl Octavian Leşcu. O relativ banală răsfoire a paginilor îngălbenite s-a transformat în cele din urmă nu doar într-o lectură interesantă, ci într-o adevărată călătorie în burgul acelor vremuri. Hotărâri, publicaţii, licitaţii, fiecare text fiind, de fapt, un crâmpei de istorie. ?Monitorul municipiului Timişoara? îşi avea pe-atunci redacţia în cadrul Palatului Primăriei, la etajul al doilea, în camera 53, şi apărea săptămânal. Un abonament pe un an costa 120 de lei. Exact cât două kilo-grame de cârnaţi proaspeţi. 
Taxe  
În primăvara lui 1931, o carte poştală ilustrată costa 4 lei, taxa cartonului la mandatele până la   
1 000 de lei inclusiv era de 3 lei, iar taxa pe cuvânt în cazul telegramelor, 2 lei. Pentru un loc de cavou la marginea cimitirelor se plăteau 300 lei/mp, iar pentru un loc la alei principale, 500 lei/mp. Taxa după automobilele de piaţă era de 20 de lei pe zi. Taxa pe biciclete s-a stabilit la 100 de lei anual. Pentru ridicarea gunoiului din menajul particular se plăteau 1,5% din valoarea locativă a localurilor, iar taxa pentru folosirea canalizării comunale era de 4,7% din valoarea locativă a localurilor. Încă de atunci se punea în discuţie distribuirea surplusului de apă. Proprietarii au cerut ca taxele pentru apă să fie taxate direct de către uzină, însă conducerea acesteia din urmă spune că atunci ?ar fi nevoie de un număr de 4 ori mai mare de funcţionari, pre-cum şi de apometri, dacă s-ar instala pentru fiecare locatar, fapt ce ar avea repercusiuni asupra costului apei.? Oricum, ?Referitor la reducerea taxelor de apă, se ia la cunoştinţă referatul d-lui director al Alimentării cu apă şi canalizării oraşului, în care arată că dacă s-ar lua în considerare densitatea populaţiei şi consumul de apă pe cap de locuitor şi zi şi înainte de toate acelaşi izvor de apă, ar rezulta că mai ieftină apă decât cea din Timişoara nu poate fi nici într-un alt oraş din Ţară.?  
Tot ?Monitorul municipiului Timişoara? aduce la cunoştinţa generală că termenul de predare a declaraţiilor de impuneri la contribuţiile directe pe anul 1930 începe la 1 ianuarie 1931 şi expiră la 31 ianuarie 1931. Se atrage atenţia celor obligaţi la facerea declaraţiilor că nu se vor mai acorda alte termene de plată peste ?cele mai sus prevăzute?. ?Contribuabilul care are un venit sub 20.000 lei în total, atât din veniturile sale proprii cât şi ale soţiei sau altor membrii ai familiei sale şi pe cari le are la dispoziţie, este dispensat de darea declaraţiunii de impunere la venitul global.? 
Acte de identitate  
Pe 23 ianuarie 1931 se decide ca, de la 1 februarie acelaşi an, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului de Interne,  să se elibereze carnete de identitate pe seama cetăţenilor majori din Timişoara şi străinilor cu domiciliu permanent în localitate, ??cari plătesc impozit?. Dreptul la carnete de identitate îl aveau doar cei care au îndeplinit 21 de ani, dar şi femeile care, prin căsătorie, erau considerate majore, deşi nu aveau 21 de ani împliniţi. Aceste carnete ? se spune ? care înlocuiau din acel moment buletinele de înscriere la biroul populaţiei, erau eliberate pe termen de 5 ani şi serveau şi de cărţi de alegător pentru cameră, senat şi municipiu.  
Copii şi copii  
La solicitarea Parchetului Tribunalului Timiş-Torontal, camera de consiliu a Primăriei aprobă în ianuarie 1931 înscrierea în registrul pentru născuţii din 1930, la Timişoara, a lui Gheza Ostojin, fiul birjarului ortodox Jiva Ostojin şi al casnicei romano-catolice Maria născută Marx. Motivul: declaraţie tardivă de naştere a copilului. În ?Monitorul municipiului Timişoara? din 26 ianuarie 1931, se publică o sentinţă privind înscrierea în starea civilă pentru morţi a rotarului de religie luterană Petru Stötzer, găsit mort în Canalul Bega, la Moara Mare. În aceeaşi publicaţie apare şi o hotărâre de înscriere în registrul de stare civilă pentru naşteri a lui Francisc Kohn, de religie mozaică, dar şi a lui Adalbert, tot de religie mozaică, la acesta din urmă la rubrica ?părinţi? fiind însă trecută doar mama, domiciliată în Timişoara II, Splaiul drept al Begheiului, Bărăcile Nisiparilor No.19. 
Apeluri false?  
În 1930, se spune în ?Monitorul municipiului Timişoara? din 26 ianuarie 1931, Societatea ?Salvarea? a dat primul ajutor în 1 381 de cazuri şi anume: la răniţi - 792, boli interne - 53, alte boli ? 452, sinucideri - 84. A mai intervenit în 2 930 de cazuri şi anume: transportarea bolnavilor - 2 751, transportartea de alienaţi - 40, ieşire la incendiu - 5, alarmată fără motiv - 134. Serviciul ambulant ?a îndeplinit în 3 533 cazuri?, din care 291 la teatru,   
2 934 la cinematografe, 308 la alte locuri. În total, în 1930, a funcţionat în   
7 844 de cazuri, iar de la în-fiinţarea Asociaţiei (1886), în 119 425 de cazuri. Doar în decembrie 1930 au fost 729 de cazuri. 
Şomerii, o problemă  
Fiindcă Ocrotirile Sociale nu aveau destui bani la puşculiţă, la 9 ianuarie 1931, Delegaţia Consiliului Municipal hotărăşte ca de la 1 februarie să se instituie pentru ajutorarea şomerilor următoarele taxe: câte 2 lei de fiecare certificat eliberat de Primărie; câte 2, 4, 5 şi 20 de lei după fiecare ordonanţă de plată efectuată de Casieria comunală sau de către întreprinderile comunale. Aceste taxe se vor încasa prin timbre speciale. În acea perioadă, datorită creşterii numărului de şomeri, Primăria decide mărirea la 2 600 a numărului de familii care să fie ajutate cu alimente. Dar iată ce spunea la un moment primarul de atunci al Timişoarei, dr. Coriolan Baltă, vizavi de problema creşterii şomajului în contextul desfiinţării unor întreprinderi: ?Ţara noastră fiind un stat agricol, lumea fără lucru de la oraşe trebuie să se deplaseze la sate şi în regiunile cu prilej de a oferi muncă agricolă.? 
Distracţie  
Pe vremea aceea, un bilet la lojă în balconul cinematografului ?Capitol? costa 60 de lei. Un loc în loje la parter costa 50 de lei, în balconul lateral, 45 de lei, iar în stalul II, la parter, 30 de lei. Cel mai ieftin bilet era în stalul IV, la parter - 15 lei. Funcţionarii primăriei şi membrii consiliului municipal beneficiau de bilete cu preţ redus de 20 de lei, pensionarii publici, 25 de lei, iar funcţionarii publici activi, 30 de lei. Cotidianele locale primeau câte un bilet de onoare pentru două persoane, iar celelalte publicaţii, câte un bilet de onoare pentru o persoană. Tot în ?Monitorul municipiului Timişoara? (16 ianuarie 1931) se spunea că ?Primăria pune în vedere Cluburilor, Cercurilor, Cafenelelor şi Restau-  
rantelor, că la Casa Autonomă a Monopolurilor au fost puse în vânzare jocuri denumite ŤRummyť formate din tablete de celuloid, cari înlocuiesc cărţile de joc. Aceste jocuri se pot comanda la Manufactura de Tutun cu preţul de 1 000 Lei jocul.?  
Diverse  
În ?Monitorul municipiului Timişoara? nr. 13/8 aprilie 1931 se anunţă sosirea la Timişoara a principesei Ileana, care va lua parte la jurământul cercetaşelor. Tot pe-atunci se introducea şi filmul sonor, iar Societăţii autotaxilor i se aprobă ?înfiinţarea a 2 staţiuni, pe locurile cerute din faţa gării Fabrică şi Str. Tigrului.? De asemenea, se inaugurează linia de tramvai dintre Spital şi Gara Domniţa Elena, eveniment la care au participat 2 000 de persoane.   
   
   
Salarii şi preţuri  
În 1931, salariile brute în cadrul Primăriei Timişoara erau următoarele: secretarul general - 15 000- 20 000 de lei/lună; şeful de secţie, serviciu sau birou (clasa I) -   
10 000-15 000 de lei/lună; şeful de birou -  8 000-10 000 de lei/lună; impiegatul - 6 000-  
8 000 de lei/lună; ceilalţi angajaţi - 3 000- 6 000 de lei/lună.   
În acest context, un abonament pe un sezon, pentru particulari, la Ştrandul Comunal, era de 600 de lei. În schimb, funcţionarii obţineau acelaşi abonament cu numai 400 de lei. Intrarea la ştrand pentru particulari costa 20 de lei, pe când pentru funcţionari era de numai 12 lei.   
În virtutea legii pentru înfrânarea şi reprimarea speculei ilicite, s-a decis ca de la 6 februarie 1931 să se practice următoarele preţuri maximale: pâine albă din făină No.0 - 8 lei/kg; pâine semialbă din făină No.4 ? 7 lei/kg; pâine neagră din făină No.6 ? 3,50 lei/kg. Carnea de vită pentru friptură costa 36 de lei/kg, carnea de vită clasa a II-a, 34 de lei/kg, iar clasa a III-a, 30 de lei/kg, în toate cele trei cazuri carnea cântărindu-se cu 20% os. Carnea de viţel de clasa I (pulpă), fără os, costa 65 de lei/kg, iar cu 20% os ? 48 de lei/kg. Carnea de porc, cu 20% os, costa 48 de lei/kg. Carnea de porc clasa I se vindea cu 44 de lei/kg, iar de clasa a II-a, cu 40 de lei/kg.  Iată şi alte preţuri: untură topită ? 38 de lei/kg; osânză ? 39 de lei/kg; slănină proaspătă ? 34 de lei/kg; cârnaţi proaspeţi (numai din carne de porc) - 60 de lei/kg; cârnaţi afumaţi (numai din carne de porc) ? 80 de lei/kg; ciolan (piftie) ? 26 de lei/kg. În martie, preţul pâinii albe se reduce la 7 lei/kg, iar cel al pânii semialbe, la 6,50 lei/kg. Funcţionarii vor beneficia de o reducere de 10% la carne şi la produsele din carne.  În folosul gratuit al funcţionarilor se vor da două din cele şapte granduri de tenis de vizavi de Cinematograful ?Capitol?.  
AGENDA nr. 29/19 iulie 2003
No votes yet

talmaciri

Visitors

  • Total Visitors: 1143198
  • Unique Visitors: 24974
  • Since: Vin, 06/26/2020 - 13:05

Vizitatori din data de 8 mai 2014

Flag Counter

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.