proprii

AddToAny

Share this

     

Articole recente în blog

În România, pirateria se menţine la cote alarmante

Datorită lipsei unor progrese semnificative în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, ţara noastră se află şi în 2004 sub supraveghere 

„Dreptul de autor“ desemnează ansamblul drepturilor recunoscute de lege persoanelor care creează opere literare, artistice sau ştiinţifice sau orice opere originale de creaţie intelectuală. Alături de acestea, din categoria drepturilor de proprietate intelectuală fac parte drepturile de proprietate industrială (asupra invenţiilor, mărcilor, desenelor şi modelelor industriale etc.).  
   
Faptele vorbesc de la sine  
Dintr-un material documentar pus la dispoziţie de către Coaliţia ?proIntelect? reiese că: 70% dintre români cumpără produse chiar dacă acestea sunt contrafăcute, iar pirateria e văzută ca un mijloc eficient de economisire. Românii cheltuie anual sute de milioane de dolari pe bunuri falsificate (piaţa contrafacerilor în ţara noastră este de 50-60%). În domeniul software, pierderile cauzate de piraterie în România sunt de 60-70%. Din 100 de jocuri pe calculator vândute, 97 sunt piratate. În Europa de Est, România ocupă locul întâi la vizionarea ilegală a programului TV HBO, pentru fiecare abonat legal existând patru piraţi. Cel mai mare succes literar în România a fost tot o piraterie: cele 100 de exemplare vândute din romanul ?Cămaşa lui Hristos? au fost urmate de reeditări neautorizate. Conform datelor furnizate de Direcţia de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog, pagubele virtuale din 2003 au depăşit o jumătate de milion de dolari. Peste 90% din vânzările unei trupe muzicale sunt ilegale, adică piratate. În cazul textilelor, încălţămintei sau a ceasurilor - percepute mai des ca fiind produse contrafăcute - 90% din marfa ce se vinde în România este importată din China, Turcia, Grecia şi Ungaria. Din trei sticle de băutură vândute, două sunt falsuri care conţin alcool produs în distilerii clandestine. 70% din jucării nu au nici o legătură cu numele înscrise pe ambalaj. 44% din ţigările vândute sunt falsuri.  România pierde anual 2,8 miliarde de dolari din cauza mărfurilor contrafăcute.  
Timişoara-i... fruncea  
Centru universitar, cu mulţi tineri pregătiţi în informatică, oraşul de pe Bega se află pe un loc fruntaş în producţia pirat. Amintiţi-vă de ?punctul de desfacere? a compact-discurilor cu programe şi jocuri pe calculator din Piaţa Sf. Gheorghe, de exemplu, unde, pe bază de comandă fermă şi în urma consultării ?cataloagelor? cu programe şi jocuri disponibile, cu 50 000 de lei primeaţi un CD-ROM. Amintiţi-vă de afişele trase la imprimantă, lipite pe sute de stâlpi, prin care se făcea reclamă la CD-ROM-uri şi DVD-uri cu tot ceea ce vă poftea inima. Amintiţi-vă de anunţurile de mică publicitate de prin publicaţiile locale. Toate acestea vă pot oferi o imagine elocventă la ce înseamnă pirateria în Timişoara.   
În 28 mai 2004, Agenţia de presă ?Mediafax? titra: ?Studio ilegal de inscripţionat CD-uri în casa unui fost poliţist timişorean?. La descinderea poliţiei, într-un apartament situat aproape de centrul civic al Timişoarei au fost descoperite peste 7 000 de CD-uri şi DVD-uri cu muzică, jocuri şi filme şi aparatură de înregistrare. Acestea erau fie vândute, fie închiriate. Urmarea: ?Fostul poliţist a fost amedat cu 800 000 de lei pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice, iar fiul său a primit o amendă de 7 milioane de lei. Din primele cercetări s-a stabilit că prejudiciul făcut prin neplata drepturilor de autor se ridică la aproximativ două miliarde de lei.? Acest caz nu reprezintă însă decât vârful aisbergului.   
Timişoara este dată ca exemplu negativ şi pe site-ul Oficiului Român pentru Drepturilor de Autor - O.R.D.A., respectiv www.orda.ro. Astfel, se spune, ?Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a organizat în ziua de vineri, 9.07.2004, o importantă acţiune de control inopinat, în două pieţe din municipiul Timişoara, piaţa ŤAurorať şi piaţa ŤMehalať, cunoscute ca fiind locuri utilizate de comercianţii de mărfuri pirat.  
Controlul s-a desfăşurat din iniţiativa ORDA cu sprijinul a 36 de ofiţeri şi subofiţeri de la Brigada Specială a Jandarmeriei Române ?Vlad Ţepeş? din Bucureşti.  
Pe parcursul acţiunii, care a durat de la ora 8 la ora 22, au fost controlaţi 19 agenţi economici care desfăşurau activitate de comercializare de produse aflate sub incidenţa legislaţiei privind drepturile de autor.  
Rezultatul acţiunii a fost deosebit, încheindu-se 14 procese-verbale de contravenţie, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare de 420 milioane lei şi fiind confiscate 3 813  produse (CD muzică, DVD film, casete audio, case-te video, mp3). Fără comentarii!  
Citând un comunicat al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti şi al Camerei de Comerţ Americane, buletinul ?proIntelect? nr. 2 din mai-iunie 2004 scrie că, în România, pirateria în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală atinge cote alarmante şi anume: 65% din produsele de pe piaţă sunt contrafăcute; pirateria în domeniul divertismentului este de 95%; pirateria în domeniul muzicii este de 56%. Tot România pierde anual 269,1 milioane de dolari anual datorită spamurilor, respectiv a e-mail-urilor comerciale nesolicitate.   
Acelaşi buletinul ?proIntelect? nr. 2 mai scrie că Business Software Alliance (B.S.A.) a făcut publice, pe 7 iulie 2004, rezultatele studiului global realizat de IDC cu privire la pirateria software corespunzătoare finalului anului 2003. Rata pirateriei în România este de 73%, iar valoarea programelor piratate se ridică la 49,3 milioane de dolari. Rata pirateriei la nivelul EMEA (Europe Middle East and Africa) este de 41%; în regiunea Europei Centrale şi de Est se înregistrează o rată a pirateriei software de 71%.  
Legi sunt, dar...  
România stă foarte bine cu legislaţia privind drepturile de autor, dar se pare că aplicarea acestora lasă de dorit. Dar ce este acest drept de autor: ?Dreptul de autor? desemnează ansamblul drepturilor recunoscute de lege persoanelor care creează opere literare, artistice sau ştiinţifice sau orice opere originale de creaţie intelectuală. Drepturile de autor sunt drepturi de proprietate intelectuală. Alături de drepturile de autor, din categoria drepturilor de proprietate intelectuală fac parte drepturile de proprietate industrială (asupra invenţiilor, mărcilor, desenelor şi modelelor industriale etc.). Iar drepturile conexe dreptului de autor sunt exercitate asupra unor creaţii care apar alături de operele protejate prin dreptul de autor, nu aduc atingere drepturilor autorilor şi conferă protecţie: artiştilor interpreţi sau executanţi pentru propriile interpretări sau execuţii; producătorilor de înregistrări sonore pentru propriile înregistrări; organismelor de radiodifuziune şi televiziune pentru propriile emisiuni.  
Încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe reprezintă infracţiune, antrenând răspunderea penală a celor care se fac vinovaţi de astfel de fapte. După caz, pedepsele pot fi cu amendă penală sau închisoare. Alături de răspunderea penală, persoanele responsabile de nerespectarea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe pot fi obligate să plătească despăgubiri civile titularilor drepturilor încălcate.   
Prin Legea nr. 285/23 iunie 2004, s-au adus câteva modificări şi completări la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. La ce vă expuneţi dacă nu ţineţi cont de prevederile acestei legi? Iată doar un exemplu grăitor. Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă de la 100 000 000 de lei la 300 000 000 de lei  următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de lege, dacă aceste fapte nu constituie o infracţiune mai gravă: distribuirea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; importul, pe piaţa internă, a copiilor operelor sau produselor purtătoare de drepturi conexe, realizate cu consimţământul titularilor; închirierea operelor sau produselor purtătoare de drepturi conexe; comunicarea publică a operelor, altele decât cele muzicale, sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;  radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; fixarea, în scop comercial, a interpretărilor sau a execuţiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.  
„Business Software Alliance“ 
B.S.A. a fost înfiinţată în 1988 şi dispune de programe în 60 de ţări din lumea întreagă, inclusiv în România. Este organizaţia cea mai importantă dedicată promovării unui univers online sigur, conform legilor în vigoare, se spune pe site-ul românesc al acesteia (www.bsa.org/romania/). B.S.A. este purtătorul de cuvânt al sectoarelor de software, de hardware şi de Internet mondiale în faţa guvernelor şi consumatorilor de pe piaţa internaţională. Membrii BSA reprezintă sectoarele cu dezvoltarea cea mai rapidă din lume. B.S.A. îi educă pe utilizatorii de calculatoare în domeniul drepturilor de autor pentru software şi securităţii universului informaţional, susţine politica de interes public care încurajează spiritul inovator, extinde posibilităţile comerciale şi luptă împotriva pirateriei software.  
   
Despre O.R.D.A.  
O.R.D.A. (vezi www.orda.ro) este abrevierea de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, instituţie ce funcţionează în subordinea Guvernului, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu autoritate unică pe teritoriul României în ceea ce priveşte evidenţa, observarea şi controlul aplicării legislaţiei în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe.  
Printre atribuţiile O.R.D.A. se numără următoarele:   organizează şi administrează evidenţa repertoriului de opere şi de autori primit de la organismele de gestiune colectivă pentru drepturile de autor şi drepturile conexe; acordă avize pentru constituirea ca persoane juridice, în condiţiile legii, a organismelor de gestiune colectivă şi urmăreşte aplicarea legislaţiei de către organismele a căror constituire a avizat-o; avizează, în condiţiile legii, elaborarea şi negocierea tabelelor şi a metodologiilor stabilite de organismele de gestiune colectivă cu asociaţiile patronale de utilizatori; exercită, la cererea şi pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, funcţii de observare şi de control asupra activităţilor ce pot da naştere la încălcări ale legislaţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe; intervine, pe cale de mediere, în negocierile dintre organismele de gestiune colectivă şi utilizatori, potrivit art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; încheie procese-verbale de constatare a încălcărilor legii, în condiţiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, şi sesizează organele competente în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu; elaborează programe de instruire, de formare practică şi teoretică în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe; întreţine relaţii cu organizaţiile de specialitate similare şi cu organizaţiile internaţionale din domeniu, la care statul român este parte (O.M.P.I., O.M.C.); administrează Registrul Naţional al Fonogramelor; administrează Registrul Programelor pentru Calculator; eliberează marcajele holografice pentru domeniul audiovizual. Potrivit raportului de activitate pe 2003, inspectorii O.R.D.A. au efectuat 566 de controale privind difuzarea prin vânzare sau închiriere a produselor pirat - fonograme (casete audio şi compact discuri), casete video şi compact discuri înregistrate cu programe pentru calculator şi cu filme; 308 controale privind reproducerea şi/sau difuzarea fără drept a programelor. 
„proIntelect“, la Timişoara  
Sala de consiliu a Primăriei Timişoara a fost miercuri, 30 iunie 2004, gazda unei conferinţe deschise, în cadrul căreia s-a lansat Coaliţia ?proIntelect? şi s-a înfiinţat comitetul local de iniţiativă. Printre alţii, au participat : Adrian Orza, viceprimar  al Timişoarei, Zoltan Kovacs - directorul Trustului de Presă ?Agenda?, Carmen Cazan - directoarea firmei ?Banatul?, Daniela Holzheimer -directoarea firmei ?Slash Plus?, Liviu Rămneanţu - directorul zonal al O.R.D.A., precum şi reprezentanţi ai unor importante firme din oraş. Preşedinte a fost ales Adrian Orza.  
Dar ce este ?proIntelect?? Răspunsul se găseşte pe www.prointelect.ro: ? ProIntelect este o iniţiativă a Agenţiei ŤOameni şi Companiiť, un program naţional proiectat pe parcursul anului 2003 şi lansat în luna aprilie a anului 2004, la Iaşi. Programul de educare şi luptă împotriva furtului de proprietate intelectuală şi industrială, Coaliţia proIntelect, a apărut în urma unor discuţii şi colaborări cu companii şi organizaţii diverse din România. În cadrul acestui program, se formează, în oraşele mari ale ţării, Comitete locale de iniţiativă.?  
Dintre scopurile acestei coaliţii amintim: promovarea avantajelor care pot fi obţinute prin înlăturarea riscurilor rezultate din utilizarea fără licenţă a programelor, filmelor, muzicii sau a materialelor din domeniul pregătirii profesionale;  informarea asupra riscurilor pirateriei şi a gravităţii fenomenului de furt din domeniul proprietăţii intelectuale din România; educarea comunităţii de afaceri, a reprezentanţilor administraţiei publice şi a mass-media, pentru a înţelege drepturile şi obligaţiile pe care le au în urma respectării legislaţiei din domeniul proprietăţii intelectuale din România; asigurarea unei aplicări eficiente a legislaţiei existente în domeniul proprietăţii intelectuale şi perfecţionarea în timp a acesteia, prin revizuirea şi completarea cadrului legislativ.   
   
AGENDA nr. 33/14 august 2004 
 
No votes yet

talmaciri

Visitors

  • Total Visitors: 1159567
  • Unique Visitors: 25181
  • Since: Vin, 06/26/2020 - 13:05

Vizitatori din data de 8 mai 2014

Flag Counter

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.